Mapa

Co nabízíme

 • Co nabízíme
 • Otázky a odpovědi

 • Je povinností zaměstnavatele zajišťovat pracovnělékařskou službu (PLS)?
 • Jaká je činnost poskytovatele PLS?
 • Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele?
 • Kdo provádí kategorizaci prací?
 • Kdo PLS hradí?
 • Je úhrada PLS daňově uznatelným nákladem?
 • Kdo provádí a kontroluje poskytování PLS?
 • Jaké jsou sankce za porušení zákonných povinností zaměstnavatele?
 • Jaké jsou povinnosti pro zaměstnance?
 • Kdo provádí vstupní, preventivní a výstupní prohlídky? Může i registrující lékař?
 • Kdo může provádět hodnocení zdravotních rizik na základě prohlídek podle předešlého odstavce?
 • Jak často se zaměstnanec musí dostavovat k prohlídkám?
 • Je možné zaměstnanci nařídit, aby prohlídku absolvoval mimo pracovní dobu?
 • Co je součástí hygienické služby poskytované naší společností?
 • Ochrana zdraví při práci

 • Základní pojmy a definice
 • Vymezení PLS
 • Obsah PLS
 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Práva zaměstnanců
 • PLS a legislativa
 • Kontakty

 • Kontakty
 • Fakturační údaje
 • Kontaktní formulář