Co nabízíme

  • převezme Vaše povinnosti zaměstnavatele v oblasti komplexního zajištění Pracovnělékařské služby, dále jen „PLS“
  • vstupní, preventivní, výstupní a další zdravotní prohlídky v rámci povinné PLS, včetně posudkových závěrů
  • konzultační a organizační servis PLS
  • poradenství ve všech oblastech PLS
  • návrh kategorizace prací včetně aktualizace
  • spolupráci s hygienickými stanicemi
  • lhůtník lékařských prohlídek PLS
  • zajištění zákonné povinnosti pro všechny lokality ve stejném rozsahu a kvalitě
  • kontroly na pracovišti z hygienického hlediska ve všech lokalitách
  • doporučíme Vám následnou léčebnou péči nad rámec povinné PLS